BEHANDLING

Hypnoterapi:

Mange kan blive bange ved tanken om hypnose, men hypnose er egentlig bare koncentreret opmærksomhed.

Jeg ser hypnose som en genvej, en måde, hvorpå man kan arbejde med problemet uden om hjerne og alle de forstyrrende tanker.

Jeg bruger hypnose i kombination med samtale og ofte er der også samtale under hypnosen.

Jeg behandler både børn, unge og voksne, men henvender mig særligt til børn og unge med angst, depression eller andre belastningssymptomer.

Ved behandling af børn og unge med hypnoterapi,  kan man via symboler og metaforer arbejde med problemet, uden at barnet eller den unge behøver at konfronteres med de ubehagelige følelser eller oplevelser.

Cool kids:

Cool Kids er et behandlings program, der er udarbejdet og som praktiseres på angst klinikken under Aarhus universitet. Programmet bygger på kognetiv adfærdsterapi, dvs der arbejdes med tanke og adfærd, og er udviklet specielt til børn og unge med angst.

Med små skridt træner barnet/den unge sig op til at kunne det, der har været svært og har givet angstsymptomer. Ved siden af arbejdes der med tanken omkring det angstfremkaldende. Barnet/den unge lærer at se på, hvor sansynligt det er, at det angstfremkaldende sker, dette via såkaldt detektivtænkning.

Jeg arbejder mest med elementer fra dette program, men kan også ved specielt ønske herom, arbejde hele programmet igennem.

Behandlingsforløb:

Jeg tager udgangspunkt i den enkelte og de problemer/vanskeligheder denne kommer med.

Ofte vil behandlingen bestå at samtale/leg, hypnoterapi og evt med hjemme øvelser. Er der tale om mindre børn vil forældrene oftest deltage, mens det ikke altid er nødvendigt/gavnligt ved større børn /unge.

Hvor mange gange behandlingen strækker sig over, afhænger af problemet og hvilke resurser den enkelte har til at arbejde med problemet.

Hvilke problemer behandler jeg?

Som skrevet tidl. har jeg særlig fokus på behandlingen af angst, depression, stress og andre belastningssymptomer som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, aggressioner mm.

Jeg behandler også andet, så er du i tvivl, så ring til mig og få en uforpligtende samtale.

Tavshedspligt

Tavshedspligt betyder, at det vi taler om, kun bliver mellem os, hvis andet ikke er aftalt.
For mig er tavshedspligt en naturlig del af det, at arbejde med relation til mennesker. Tavshedspligten er med til at skabe et trygt miljø, hvor du  kan tale om vanskeligheder og oplevelser, som du ikke ønsker andre skal kende til.
Jeg anbefaler samtidig, at du ikke taler med mange forskellige om, hvad der foregår i terapien, da andres holdninger og response kan komme til at virke forvirrende og skabe utryghed.