Et behandlingstilbud til dig der:

– er stresset, har angst, depression, spiseforstyrrelse, funktionelle symptomer, er særlig sensitiv eller har andre vanskeligheder.

– har et barn med en af overstående vanskeligheder.

– ønsker hjælp via hypnose og samtale og ikke medicin.

– ønsker en mere permanent hjælp til dit psykiske problem.

– ikke magter hverdagen.

– føler dig tryg ved at være hos en behandler, der er uddannet læge og har erfaring fra psykiatrien.

– har svært ved at se dit eget værd og have tillid til din kunnen

– har det svært og ikke kan få den ønskede behandling gennem det offentlige system.

Jeg hedder Trine Møller Andersen, født 1976, er uddannet læge og har arbejdet i psykiatrien gennem 7 år. Jeg har erfaring fra børne- ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Jeg er uddannet Cool Kids behandler fra angst klinikken under Aarhus universitet. Cool kids bygger på kognetiv adfærds behandling.

Jeg er også Hypnoterapeut, uddannet ved Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Jeg har valgt at starte egen klinik med hypnose og samtalebehandling, dels fordi min erfaring har vist mig, at effekten er både god og varig, og dels fordi jeg i det etablerede system oplever at have mindre og mindre tid til den enkelte patient og ser en ensretning i behandlingstilbuddene, hvor medicinsk behandling har fået uforbeholden meget plads.

Jeg behandler både børn og voksne, men har særlig fokus på børn og unge med angst, stress, depression eller andre belastningssymptomer. Har du et barn med problemer, må du/I som forældre forvente at være en del af behandlingen. Har du et barn med angst, vil behandlingen oftest væren en kombination af hypnose og elementer fra Cool kids programmet.

Generelt består behandlingen af en kombination af hypnose og samtale. Samtalen er både, før, efter og under hypnosen.

For mig er nærværet og relationen vigtige elementer i terapi, derfor tager jeg altid udgangspunkt i dig eller dit barn og de problemer du/I beskriver.