Samtaleterapi er et tilbud til dig, der:

– er stresset, har angst, depression, spiseforstyrrelse, funktionelle symptomer, er særlig sensitiv, har ADHD eller andre vanskeligheder

– har et barn med en af overstående vanskeligheder.

– ønsker hjælp via samtale og ikke medicin.

– ønsker en mere permanent hjælp til dit psykiske problem.

– har siddet hjemme længe uden at få en behandling, der kunne hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet

– føler dig tryg ved at være hos en samtalebehandler, der er uddannet læge og har erfaring fra psykiatrien.

– er villig til selv at betale for at få det bedre.

– har det svært og ikke kan få den ønskede behandling gennem det offentlige system.

Jeg hedder Trine Møller Andersen, født 1976, er uddannet læge og har arbejdet i psykiatrien gennem 7 år. Jeg har erfaring fra børne- ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Det meste af min erfaring har jeg fra lokalpsykiatrien, hvor jeg gennem flere år har været fast læge i et team af forskellige fagfolk. Jeg arbejdede med diagnosticering og behandling af patienter inden for alle grupper af psykiatriske patienter. Jeg fik, i den periode god erfaring med samtaleterapi, som støtte og behandling.

Jeg har valgt at starte egen klinik med samtalebehandling, dels fordi min erfaring har vist mig, at effekten er både god og varig, og dels fordi jeg i det etablerede system oplever at have mindre og mindre tid til den enkelte patient og ser en ensretning i behandlingstilbuddene, hvor medicinsk behandling har fået uforbeholden meget plads.

Jeg behandler ikke ud fra en enkelt retning inden for samtaleterapi, men behandlingen vil ofte tage udgangspunkt i en dynamisk tilgang til dig med præg fra både de nye strømninger inden for kognitiv (ACT) og dynamisk terapi (mentaliseringsbaseret terapi).

Jeg behandler både børn og voksne. Har du et barn med problemer, må du/I som forældre forvente at være en del af behandlingen. Har du et barn med angst, vil behandlingen tage udgangspunkt i erfaringerne fra Cool Kids angstbehandlings programmet.

For mig er nærværet og relationen mellem os vigtige elementer i terapien. Når du vælger mig som terapeut, har jeg en oprigtig interesse i dig som menneske, hvilket er med til at fremme relationen og derved behandlingsprocessen. Det vigtigste udgangspunkt i behandlingen vil altid være dig og dine problemer.